Klassammansättning

Från Krigsmaskinen
Version från den 28 oktober 2016 kl. 19.23 av Iammany (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
El Lissitzky 2.jpg
Klassammansättning, eller klasskomposition (på engelska: class composition), är ett begrepp myntat av operaismen, som på 50-talet bröt med de övriga kommunistiska partiernas låsta syn på arbetarklassen som en homogen massa. Istället försökte operaisterna se hur arbetarklassen var strukturerad rent materiellt; hur hade kapitalet fört samman arbetarna tekniskt, det vill säga, de frågade hur organiserandet av arbetet såg ut, hur arbetsdelningen var och vilken roll tekniken spelade. Och än mer intressant: hur såg arbetarklassens "politiska" sammansättning ut; vilka kamper enade den heterogena klassens olika delar och gick utöver separationerna. Växelspelet mellan den tekniska och den politiska sammansättningen (som inte ska ses som något mekaniskt utan som en dynamisk utgång av kampen mellan arbetarklassen och kapitalet) går att se cykliskt som kapitalets "dekomposition" av klassen och arbetarklassens "rekomposition" av klassen. För operaisterna blev därmed också att undersöka sammansättningen centralt, en "politisk" handling i sig.

I begreppet finns en förståelse av att det är arbetarnas kamp som skapar dynamiken i kapitalismens utveckling, något som dock utmanats av senare läsare. Till exempel visade Marx i Kapitalet hur arbetarnas kamp för kortare arbetsdag tvingar kapitalisterna att intensifiera användandet av maskiner. Om arbetare som kämpar emot kapitalet sammanför ett kollektivt motstånd måste kapitalet bryta upp denna enhet. Detta sker genom en ständig förändring av produktionsmedlen. Med hjälp av omstruktureringar, organisatoriska förändringar och tekniska innovationer splittras eller oskadliggörs besvärliga grupper av arbetare. Men eftersom kapitalet är beroende av arbetarna för att förmera värde kan de inte helt undgås. Varje kapitalistisk omstrukturering leder till nya former av arbete, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en nysammansättning av arbetarklassen, med nya typer av kamp och möjligheter till motstånd.

Schematisk översikt

Teknisk sammansättning: Arbetsdelningen mellan avdelningar, inom arbetslag, över tid; kontroll över produktionen, individuellt och arbetslag; användning och förhållande av tekniska redskap och maskineri; relationen till löneform

Politisk sammansättning: Kommunikation och sammanhållning mellan arbetare och arbetslag; kontroll över produktionen (eller hur den ignoreras); hur tekniken används. Arbetets art; massproduktion i industri, hantverksmässigt, intellektuellt, etc. Den materiella basen för expansion/export av info/kunskap, kamp, medvetenhet.

Högre nivå: branschen, området; vilket kan vara på allt från staden till globalt. Förhållande till konjunktur, politik, etc.

Läs mer