Skillnad mellan versioner av "Moishe Postone"

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök
Rad 8: Rad 8:
  
 
De strukturella begränsningar och imperativ kapitalismens historiska och globala ordning implicerar ska enligt Postone förstås som uttryck för en specifik form av domination.
 
De strukturella begränsningar och imperativ kapitalismens historiska och globala ordning implicerar ska enligt Postone förstås som uttryck för en specifik form av domination.
 +
 +
== Externa länkar ==
 +
* [http://www.antipolitik.se/forum/viewtopic.php?f=12&t=101&start=0&st=0&sk=t&sd=a Samläsning av Postones "Critique and historical transformation], som fungerar som en sammanfattning av boken ''Time, labor and social domination''.
  
 
[[Kategori:Antipolitik och kommunisering]]
 
[[Kategori:Antipolitik och kommunisering]]

Versionen från 7 oktober 2008 kl. 20.39

Moishe Postone
Moishe Postone är historieprofessor på universitetet i Chicago och har bland mycket annat skrivit Time, labor, and social domination där han utarbetar en kritisk omtolkning av Marx' kritik av den politiska ekonomin.


Omtolkning av Marx kritiska teori

I boken Time, Labor and Social Domination gör Postone en grundlig omtolning av Marx kärnkategorier i kritiken av den politiska ekonomin. Denna omtolkning skiljer sig på flera fundamentala sätt från vad han kallar traditionell marxism som han menar begränsar sig till en kritik av olika distributionsformer (som marknaden) utifrån arbetets och produktionens ståndpunkt. Han menar att historien har visat att en sådan traditionellt marxistisk kritik inte är adekvat utan kritiken måste fördjupas betydligt och inte blott fokusera på olika former av exploatering. Marx senare teorier, menar Postone, påvisar att kärnkategorierna (som varan och kapital) är temporalt dynamiska kategorier som begreppsliggör det kapitalistiska samhället som en social form karaktäriserad av kvasi-objektiva former av domination som underligger (?) en intrikat historisk dynamik. Denna dialektiska dynamik är ett socialt konstituerad historiskt specifik särdrag för kapitalismen, ett särdrag som också ger upphov till och samtidigt hindrar möjligheten av en frigjord livsform. Det är grundat i en form av välstånd som är specifik för kapitalismen, nämligen värde, som samtidigt är en form av social mediering vilket Marx tydligt särskiljer från vad Marx benämner materiellt välstånd.

Postone menar att de transformationer den globala kapitalistiska ordningen genomgått visar på en genomgripande strukturell historisk dynamik. Det var denna djupstruktur Marx analyserade. Tvärtemot den gängse bilden av exempelvis Sovjetunionen som ett kommunistiskt samhälle menar Postone att skillnaderna mellan "väst och öst" delar ett mönster i en mer komplex helhet där Sovjetunionen var en (misslyckad) variant av samma regim av kapitalackumulation snarare än ett alternativ till kapitalismen. Detta är inte bara fallet på grund av att Sovjetunionen exploaterade arbetarklassen utan också för att det var en del av en global temporal strukturering och omstrukturering av kapitalismen.

De strukturella begränsningar och imperativ kapitalismens historiska och globala ordning implicerar ska enligt Postone förstås som uttryck för en specifik form av domination.

Externa länkar