Versionshistorik för "Objektorienterad ontologi"

Hoppa till: navigering, sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 6 januari 2012 kl. 22.57Iammany (Diskussion | bidrag). . (11 860 byte) (+11 860). . (Skapade sidan med 'En vändning har gjort sig gällande inom den kontinentala filosofin. Lingvistiskt orienterad filosofi överges till förmån för '''realism''' och '''materialism'''. Enskilda t…')