Ordlista

Från Krigsmaskinen
Version från den 24 januari 2008 kl. 15.28 av Emanon (Diskussion | bidrag) (A - J)

Hoppa till: navigering, sök

Ordlistan har precis som Referensverket inga väldefinierade avgränsningar utan styrs helt av de behov som uppkommer när wikin växer. Men det här är platsen för att förklara så kallat "svåra" ord och rena ordabetydelser. Medan artiklarna i Referensverket ska ha en mer "encyklopedisk" karaktär med fakta och analys ska ordlistans artiklar hållas kort och koncisa. En hållpunkt är utformningen av Svenska Akademiens Ordlista, SAOL.


A - J

  • Antropologi: läran om människan
  • Eklektisk: blandning av olika, ofta motstridiga, osammanhängande idéer eller metoder
  • Emanera: utströmma, utstråla, utgå (ifrån), härröra.
  • Epistemologi: kunskapsteori; förståelsen av hur kunskap produceras och distribueras.
  • Etymologi: vetenskapen om ords härledning; läran om ords ursprung.
  • Immanens: inre, inneboende

K – T

  • Mediera: förmedla
  • Ontologi: läran om varandets väsen
  • Transcendent: översinnlig; (gräns)överskridande


U – Ö