Rekommenderad läsning

Från Krigsmaskinen
Version från den 13 juli 2021 kl. 20.06 av Iammany (Diskussion | bidrag) (Enskilda artiklar och essäer)

Hoppa till: navigering, sök
Reklasning.jpg
Här listar vi texter som vi anser vara särskilt bra och intressanta. Det är inte en litteraturlista att läsas från första till sista titeln utan exempel på texter som kan fördjupa och ibland förföra den läsgirige. Eller ge de tveksamma en knuff i all välmening och inspirera till vidare läsning. Läs allt, läs inget eller läs något från listan, det är upp till dig. Det blir inget prov, ingen tenta, inget förhör. Bara en bättre värld.

Vi hoppas att det vi rekommenderar får dig att börja läsa, och fortsätta läsa. Läsandet av historia, journalistiska reportage, subjektiva erfarenheter (skönlittärärt, poetiskt, etc), teori och filosofi, praktiska redogörelser för organisering och uppror, såväl som eftertankar om nederlag och desperation, om faktiska omständigheter i det vardagliga. Urvalet är, såklart, högst subjektivt och otillräckligt. Men det revideras ständigt. Det är inte menat att läsas i någon särskild ordning. Ge dig bara på det som lockar mest och ta det därifrån. Uppdelningen som gjorts nedan är baserad på vad vi tror vara en nivå av förkunskapar som krävs för att förstå och kunna tillägna sig kunskapen som förmedlas. Det är inte menat att lyfta vissa verk upp på en pedestal för viktigare texter. Alltså, vi tror inte att nivån av förutsatta förkunskaper gör ett verk viktigare än ett annat, bara att de, för att på ett adekvat och rättvis sätt ska kunna förstås, kräver viss bakgrund.

Vidare förespråkar vi ett respektlöst och rättframt förhållande till litteraturen. Börja med det som lockar mest. Överge om det inte visar sig svara mot förväntningarna. Plocka russinen ur kakan, hoppa över avsnitt och kapitel som tråkar ut eller förvirrar. Om du inte förstår kanske det är för att författaren inte lyckas förmedla vad den vill säga, eller så kanske du helt enkelt behöver läsa något annat, något för att ge förkunskaperna. Var respektlös, byt en bok eller text till något annat, något "simplare" eller bara "bättre" därför att författaren skriver på ett annat sätt. Lås dig inte till en bok. Utnyttja den, använd den som material för vad du eftersöker. Om den inte kan leverera så gå vidare.

Men underskatta inte vinsten i att återvända till texter, att läsa om dem med nyvunnen och fördjupad kunskap. Ofta är det mer givande att läsa om och reflektera djupare på en bra text än att hasta vidare till mer och mer material. Underskatta inte långsamhet och repetition. Att läsa mycket är inte nödvändigtvis bättre än att läsa noga.


Utan krav på förkunskaper

Guy Debord ströläser lite lätt teori.
Utan krav på förkunskaper innebär inte utan en vilja att förstå eller ett arbete med texten. Det är inte en ursäkt för lathet eller ett förhållande till texten som kräver mer av den än av läsaren. Utan förkunskaper innebär mer bara utan begreppsliga förkunskaper, det vill säga utan att tidigare ha introducerats till vissa begrepp, att ta itu med de mest grundläggande aspekter och begrepp. Det är texter att börja med, för att bygga upp en grundförståelse för mer avancerade begrepp och teorier. Om inte allt är helt klart efter läsning, så är det åtminstone en god grund.

Ingen går vidare utan en god grund. Karl Marx skrev i förordet till Kapitalet: "All vår början bliver svår - det gäller ju om varje vetenskap. ... För den obildade verkar det, som om analysen härav pysslade med rena spetsfundigheter. Det handlar också med nödvändighet om spetsfundigheter men endast på samma sätt som i den med mikroskop arbetande anatomin." Förutom kunskap och utarbetandet av grundläggande begrepp och modeller ger de här texterna både insikter i erfarenheter som möjligen är andra än dina egna (detta gäller främst de skönlitterära och historiska böckerna) och nya/annorlunda ingångar och angreppssätt på diverse frågor (inte minst gällande "arbete" och det vardagliga livet). De är alla menade att bredda grundförståelsen, utvidga fundamentet för vidare handling och teori.

De artiklar vi har skrivit om vissa böcker och texter kan vara en hjälp till att förstå. Det finns dock mycket mer att läsa än vi någonsin kommer att hinna skriva om. Vi försöker också fortgående att fylla på en Ordlista som kanske kan hjälpa den som inte har tillräckligt med läsning i ryggen.

Enskilda artiklar och essäer

Sabotage av Polkagris
Sabotage är konsekvensen av en skitdag på jobbet och en kass lön. Det är både en nödvändighet och en självklarhet.

Arbete Gemenskap Politik Krig av prole.info (2005)
Hur många gånger har du inte suttit i tv-soffan och svurit över hur svår 500-kronorsnivån i Jeopardy är? Hur ofta har du inte framstått som obildad på olika tillställningar när dina universitetspolare börjat diskutera flervariabelanalys eller Strindbergs samlade verk? Visst känns det som att du ligger steget efter hela tiden? Då är denna fina allt-i-allo lösning något för dig. I några få enkla steg får du allt du behöver för att behärska din vardag.

Med blanka vapen
Vi kan leva utan passioner eller drömmar – det är den stora frihet det här samhället erbjuder. Vi kan prata i all oändlighet, speciellt om saker vi inte vet någonting om. Vi kan uttrycka vilken åsikt vi vill, även den mest vågade, och försvinna i det allmänna sorlet. Vi kan rösta på den kandidat vi föredrar, med kravet på att få klaga i utbyte. Om vi skulle börja framstå som dogmatiska kan vi byta kanal när som helst. Vi kan roa oss vid vissa givna tidpunkter, längs den allt snabbare resan genom sorgligt identiska miljöer. Vi kan verka unga och arga, innan vi får hinkvis med iskallt sunt förnuft över oss. Vi kan gifta oss hur många gånger vi vill, så heligt är äktenskapet. Vi kan skaffa oss nyttiga anställningar, och om vi inte kan skriva, bli journalister. Vi kan praktisera politik på tusen olika sätt, till och med om vi pratar om exotiska gerillor. Vi kan utmärka oss i såväl kärlek som i karriären genom att lyda, om vi nu inte lyckas bli den som ger order. Lydnad kan till och med göra oss till martyrer, för hur det än framstår så behöver det här samhället hjältar.

Reproduktionen av vardagslivet av Fredy Perlman (1969)
Denna text visar på ett utomordentligt bra sätt vad alienationen är och varför – och hur – den existerar under kapitalismen. Och inte minst vad det är som håller kapitalismen igång – nämligen våra egna handlingar varje dag när vi säljer en del av våra liv mot pengar, det vill säga arbetar.

Arbetsorganisering och arbetarautonomi i terminal - En introduktion till den militanta undersökningen som metod av Johan Forsberg (2003)
Det är hög tid att återigen gå på offensiven i klasskampen genom en självständig, mångfacetterad arbetarmakt från basen. Arbetarklassens frigörelse kan ju som bekant inte vara något annat än dess eget verk. Alla diskussioner och initiativ i denna riktning är välkomna. Denna artikel är ett bidrag till detta där jag sätter ord på mina erfarenheter av arbetsplatskamp i lagerbranschen utifrån mina år som terminalarbetare.

Proletär management av Kämpa tillsammans! (2008)
Arbetarklassens frigörelse måste inte bara vara dess eget verk utan arbetarklassens frigörande praktiker är även dess eget verk. Frågan om arbetarautonomi är därför inte i första hand en politisk fråga utan snarare en organisatorisk och denna artikel handlar om konkret och faktisk arbetarautonomi som den existerar i Sverige idag på tvåtusentalet. Tesen som drivs är att kampen på arbetsplatserna inte först och främst förs inom fackföreningarna utan genom den informella organisering som ofta brukar uppstå mellan arbetskamrater. Denna organisering är emellertid inget som skapas av sig självt utan något som måste produceras och därför något som kan utvecklas och spridas. Vår grundläggande tes har alltid varit att potentialen till radikal antikapitalistisk arbetarkamp finns där den faktiskt bedrivs. Och idag bedrivs denna kamp inte i fackföreningarnas regi utan i den informella arbetsplatsorganiseringen och det är dess självständiga, informella och omedelbara karaktär som gör den radikal och antikapitalistisk. I den här artikeln vill vi undersöka hur denna kamp uppstår och formerar sig.

Några råd till radikaler
Några oundgängliga råd till alla som vill "göra något", typ sätta världen i brand.

Är du för söt äter världen upp dig, är du för sur spottar den ut dig av Mathias Wåg (2013)
Avståndskraven har börjat bli en hysteri. Det går inte att föra en enda social kamp, driva ett enda vänsterinitiativ som inte borgerliga politiker eller opinionsbildare försöker avkräva en muntlig bekännelse – att rörelsen måste dra en tydlig demarkationslinje och avgränsa sig mot den radikala vänstern. Vägran att spela med, acceptera problemställningen eller försöka nyansera debatten bemöts med hätska drev. Har du inte tagit avstånd är du en del av problemet. Avståndstagandet är det enda godtagbara svaret.

Den globala flyktingsituationen och världsinbördeskriget av Tomasz Konicz (2015)
Fler och fler människor ser sin nakna fysiska existens hotad, eftersom de inte längre kan reproducera sig genom att förmedlas med värdet – och eftersom inget alternativt reproduktionssätt står till förfogande. De inbördeskrigsliknande konflikterna bildar således en del i ett ”världsinbördeskrig” (Robert Kurz), som utgör det kapitalistiska världssystemets slutliga förfallsstadium.

Revolten mot arbetet. "Autonoma" teorier och praktiker av Ulf I. Eriksson
Samtidigt som arbetet håller på att avskaffas i produktionsprocessen (inom till exempel olje- och livsmedelssektorerna) och den arbetsintensiva industrin snart inte längre fungerar som motor för kapitalbildningen – samtidigt försöker kapitalet finna nya vägar att använda arbetet och arbetstvånget som instrument för politisk kontroll av arbetarklassen. Arbetet kvarstår, men nu i sin renodlade funktion som disciplineringsmedel. Det är arbetet som terror.

Sak och sken. Till kritiken av skådespelssamhället av Ulf I. Eriksson
Ju mer vi ser på, desto mindre lever vi; ju mer vi känner igen oss själva i skådespelets bilder, desto mindre förstår vi av vår egen utarmade situation, av våra önskningar och begär. Medan deta enda som är någonting värt är ”ett liv i begärens njutning”. (Den radikala kritikens uppgift bl.a.: ”att göra det möjligt för människor att sluta identifiera sig med sin omgivning och med prefabricerade beteendemodeller”). Det förhärskande sociala skådespelet försöker sålunda över hela linjen – från information till masskultur – monopolisera och reducera människors kommunikation till ett ensidigt mottagande av ”bilder av deras egen alienerade verksamhet”, medan den revolutionära kritiken av vardagslivet svarar med att försöka påvisa skillnaden mellan det liv som är möjligt och dess nuvarande misär; en strategi för att ”göra folket ursinnigt”.

Rätten till arbete eller rätten till lättja? av Brutus Östling & Göran Bergström (1989)
Kärleken till arbetet, detta besynnerliga vansinne, är nämligen en historisk (läs: kapitalistisk) produkt, som har dominerat den kapitalistiska ideologin, och detta också när den uppträtt under socialistiska förtecken. Arbete och arbetsduglighet ses både från vänster och höger som naturligt och nödvändigt förbundna med identitetsbildning, normalitet och människovärde.

The test of communism av Jasper Bernes (2021)
Vad är egentligen förhållandet mellan Marx teori om värde och kommunism? Utifrån tänkare som Amadeo Bordiga och Gilles Dauvé, för vilka "hela Marx arbete var en beskrivning av kommunismen" föreslår Jasper Bernes ett nytt sätt att förstå kommunismens uppgifter i både praktisk och teoretisk mening. Hos Marx, och hos de få tänkare som har försökt tillämpa hans tänkande som kommunistisk praktik, kan vi finna en "kommunismens prövning", en logisk modell av de nödvändiga förutsättningarna för kommunismen, vilket också implicerar ett adekvat begrepp om kapitalismen.

Böcker

Tjänster i hemmet av Marie Hållander
En skönlitterär, och poetisk, skildring av att jobba i hemtjänsten. Om arbetsuppgifter, relationer med vårdtagare, arbetskamrater och arbetet som sådant. Att duscha och duschas, blöjbyten, demens och om att knoga i livets privata sfärerer mitt i dess slutskede. Marie Hållander skildrar arbetets stress och slit, ålderdomens svaghet och utsatthet, om att betalas för att vårda och bry sig - om att äcklas och känna ömhet för människor man hjälper för en lön. Hon berättar om hur vårdtagare får olika vård beroende på vad de (eller deras anhöriga kan kräva), och hur vårdarbetarna ibland bryter mot reglerna för att ge gamla människor en lite värdigare behandling. Hon skildrar också arbetssituationen - att som timanställd inte kunna säga nej till arbetspass av rädsla att inte bli inringd igen, att kastas in i oförberedda situationer och tvingas lösa dem tillsammans eller ensam och om att tvingas söka gömslen bara för att kunna röka på arbetstid. I bakgrunden förfaller förorten samtidigt som medelklassen tränger på i områdena närmare stan.

Yarden av Kristian Lundberg
”Det är möjligt att mitt högmod fick mig på fall”, börjar Kristian Lundberg sin mycket raka och uppriktiga berättelse om hur han, när han blivit av med sina brödfödesarbeten som skribent, åter tvingades söka sig till det kroppsarbete som hans yrkesbana hade inletts med. Litet över fyrtio år gammal, och utan formell utbildning, inget annat än det självupprättade ”universitet” hans egen bildningstörst har skapat. Fångad i en snara av växande skulder och inkassobrev söker Kristian arbete på de mest skiftande platser. Till slut får han jobb i Malmö hamn på Yarden, bland uthyrningsföretagets timanställda med sämst arbetsvillkor, ett arbete där man ständigt riskerar att bli kickad från en dag till en annan. Han flyttar bilar under sträng bevakning och i alla väder. Sakta blir återgången till det kroppsarbete som han höll på med i ungdomen en resa tillbaka till barndomen. Men berättelsen blir också en uppgörelse med det moderna arbetslivets villkor.

Fabriksmänniskan av Erik Johansson
Eriks berättelse byggs av små korta berättelser, anekdoter, betraktelser och brev. Boken har en dagboksprägel men förlorar för den skull inte sin röda tråd. Vi får följa med Erik i sin färd från den gamla nedgågna omoderna fabriken till det nya supermoderna produktionspalatset. På den gammla fabriken var inte tempot särskilt högt drivet och man kunde hålla sina tankar för sig själv, ta små pauser när andan föll på. Det fanns natur i närheten där Erik kunde sträcka ut sig på rasterna och koppla av. Inget himmelrike direkt. Han jobbade i en fuktskadad gammal källare med dålig luft och omoderna verktyg... men bra mkt bättre än det nya produktionshelvetet han snavade in.

Utan framtid - Protester i den globala krisens spår av Natacha López & Mårten Björk (2013)
Historiskt starka proteströrelser har svept över världen under 2010-talets första år. 2011 var inte bara året för den arabiska våren utan också året då de så kallade indignerade tog över torgen i Sydeuropa, då studentprotester skakade om Chile och då Occupy-rörelsen spreds från USA över världen. I Utan framtid möter vi den generation av, ofta högutbildade, unga som blivit ledande i denna protestvåg mot politiker och ett ekonomiskt system som ställer dem utan arbete eller framtidsutsikter. En situation som allt fler kan känna igen sig i, i sviterna av den ekonomiska kris som främst drabbat Europa och USA. Vi får följa hur den ekonomiska krisen utvecklats till en kris för den representativa demokratin som sådan.

Den obeboeliga planeten av David Wallace-Wells
David Wallace-Wells bok är måsteläsning för att förstå den aktuella klimatkrisen. Bokens första del är en alarmerande och uppnyktrande genomgång av rådande och kommande problem som den globala uppvärmningen orsakar. Det är jobbig men nödvändig läsning. Bokens andra del närmar sig mer etiska, kulturella och "politiska" frågor som, utan att på något vis egentligen uttala en explicit radikal position, implicerar det som en konsekvens.

The philosophy of Marx av Etienne Balibar
Balibars introduktion till Marxs tänkande är en av få som lyckas göra det rättvisa, förmodligen den bästa av de som ger en övergripande genomgång av hela Marx tänkande och inte bara någon aspekt av den. Den är tillräckligt sofistikerad för att fånga de relevanta nyanserna och samtidigt tillräckligt lättläst för att vara tillgänglig för den som inte har någon bakgrund i marxskt tänkande.

Den "andra" arbetarrörelsen och reformismens framväxt av Brutus Östling (Federativs, 1980)
Den "andra" arbetarrörelsen och reformismens framväxt beskriver den svenska arbetarrörelsen utveckling från industrialismens genombrott fram till den allmäna rösträttens genomförande, hur reformismen tog form och kom att dominera, hur kampen för socialismen kom i motsättning till kampen för förbättringar inom systemet. Brutus Östling visar hur reformismens framväxt låter sig förstås som ett reslutat av de erfarenheter arbetarna gjorde i sin dagliga praktik och av styrkeförållandena i klasskampen och inom arbetarröelsen. I centrum för framställningen står motsättningarna mellan yrkesutbildade och outbildade arbetare, mellan kampen för högre lön och kampen som tar sin utgångspunkt i den omedelbara produktionsprocessen. (Läs mer)

Vägrandets dynamik av Gilles Dauvé (Riff-raff, 2004)
Vägrandets dynamik är en bok om kommunismen och den kommunistiska rörelsen. Boken innehåller nitton provocerande texter skrivna av den franske tänkaren Gilles Dauvé mellan åren 1968 och 2003. Texterna kritiserar kapitalismen, demokratin och moralen samt undersöker var underlaget för upproriskhet och revolutionär aktivitet finns idag.

Crack capitalism av John Holloway
Holloway omformulerar den kritik han var en del av att utveckla inom ramen för "Open Marxism" i en rad teser som förutsätter lite utom en samhörande vilja att bryta och knäcka den kapitalistiska logiken och frigöra en annan sorts aktivitet, den att göra vad vi anser nödvändigt och begärligt. Holloway stakar ut en riktning av "autonom marxism" som betonar det antipolitiska, kritiska och negativa. Den förklarar många grundläggande teoretiska problem och principer på ett otvetydigt icke-akademiskt och ofta poetiskt sätt.

Revolutionary Europe, 1783-1815 av Georges Rudé (1964)
I den här klassikern ges en bild av den revolutionära situationen i Europa före, under och efter den Franska revolutionen från ett underifrånperspektiv, utifrån klassmotsättningar och de strävanden som vanliga medborgare hade. Det är ett mästerverk inom marxistisk historiografi. Den ger en nödvändig, bredare bild av den franska revolutionen som inte begränsas till perioden runt 1789. Som förförståelse till den begynnande arbetarrörelsen är den helt oundgänglig.

From Tsar to soviets av Christopher Read (1996)
Read baserar sin undersökning av den ryska revolutionen på vanliga människors erfarenheter snarare än partiers officiella berättelser eller enskilda ledares biografier. Han går ut bland landets städer och byar för att ge en bild av den mångfald som utgjorde den revolutionära perioden. Det är den kanske fylligaste och mest uppdaterade redogörelsen av den ryska revolutionen.

The German revolution 1917-1923 av Pierre Broue
Broues magistrala bok om den misslyckade Tyska revolutionen är en massiv genomgång (på närmare 1000 sidor!) som trots storleken är fängslande och hela tiden känns relevant. Inga andra är i närheten av att erbjuda den nivå av detaljrikedom som Broue om den här ofta ignorerade händelse i historien. Kombineras med fördel med Gilles Dauvés & Denis Authiers The Communist Left in Germany 1918-1921 som förutom en boklängds genomgång av vad som anges i titeln också innehåller flera viktiga texter från perioden.

Övervakning och straff, av Michel Foucault
För Foucault framstår övergången från brutala kroppsstraff till fängelsestraff som följden av en ny och effektivare disciplinering av människorna, något som går igen på en rad områden, från 1600-talet och framåt: skolväsendet, arméerna och fabrikerna. En äldre form av maktutövning ersätts av en ny och än mer långtgående, som ytterst syftar till människornas fullständiga normalisering och anpassning till det nya produktionssystemets krav. I fängelseinstitutionen får dessa tendenser sitt mest fullödiga uttryck. Den kanske mest inflytelserika av Foucaults långa rad av civilisationskritiska undersökningar. I en inledning till boken ger Sune Sunesson en klargörande presentation av Foucaults tänkande.

May '68 and its afterlives av Kristin Ross
Idag får vi oftast höra om "Parisrevolten" 1968 som en gällande främst studenter och vänstergrupper i huvudstaden när det i själva verket var något mycket mer. Ross visar hur media, politiker och kappvändare har förvrängt historieskrivningen av händelsen, hur proletärer och landsbygd suddats ut, förhistoria ignorerats och djupgående konsekvenser döljts.

Läs också vår essä Före och efter som tar Ross bok som utgångspunkt för en reflektion om uppror och minne.

Proletarian nights av Jacques Ranciére
Rancières avhandling från 1981 ger inblickar i uppskattningsvis ett tjugotal arbetares farhågor och drömmar från 1830-talet fram till 1850-talet. Enstaka nedslag görs även vid senare tidpunkter i slutet av några av arbetarnas liv. När vi först bekantar oss med dem är de i tjugoårsåldern. De har själva eller tillsammans med andra bestämt att de inte längre ska tolerera det icke-tolererbara. Vad de fann outhärdligt var, som Rancière konstaterar i förordet till den engelska versionen, inte så mycket fattigdomen, de låga lönerna, de obekväma husen, eller ens den ständigt närvarande oron för hungern. Det var någonting ännu mer grundläggande: ångesten av tid och därmed liv som varje dag dödas med lönearbete eller sökandet efter det. Liv utan något annat syfte än att tills vidare bevara krafterna av underordning gentemot de dominerande. De avskydde förnedringen att dag efter dag tvingas tigga efter lönearbete. Det var alltså inte i första hand de specifika påfrestningarna i livssituationen de gjorde uppror mot, utan de underliggande förutsättningarna för den.

Business as usual av Paul Mattick, Jr.
Det har skrivits många böcker om och kring den pågående krisen. Vi lyssnar fortfarande till ekonomerna trots att den konventionella ekonomiska teorin nu har ett minst sagt sargat rykte. Business as usual: The economic crisis and the failure of capitalism av Paul Mattick Jr. är annorlunda. Mattick förstår krisen utifrån Karl Marx tänkande, en tidig kritiker av ekonomisk teori. Marx skrev för länge sedan och världen vi lever i har förändrats mycket sedan dess. Men eftersom Marx skrev på en abstraktionsnivå som var så pass hög men samtidigt beaktade historiens rörelser är hans tänkande enligt Mattick relevant även för oss idag.

Den här boken är den bästa för en relativt kortfattad genomgång av vår tids mest avgörande kris. Se också de intervjuer och föreläsningar som länkas på artikelns sida.

Förutsätter vissa förkunskaper

Samycket.jpg
Vilka förkunskaper som förutsätts specificeras under varje text. De kan vara specifika, som marxska grundbegrepp, Deleuziansk terminologi, eller vetenskapshistoria, etc. De förutsätter inte alls att allt i kategorin "utan förkunskaper" har avklarats, bara de specifikt angivna för varje text. De bör alltså inte undvikas bara för att man inte innehar allt som kanske förväntas av en. Dessutom, att inte ha allt som krävs för att förstå innebär inte att man inte bör läsa. Läs och utforska det som du inte förstod, det kan mycket väl utveckla din förståelse. Läs utmanande texter för att utveckla din förståelse. Få avancerade texter kan fullständigt förstås vid en första läsning. Läs om. Anteckna och efterforska. Läs igen.

Det är kanske för den otränade först den här kategorin av texter som på allvar utmanar ens tänkande, som på riktigt aktiverar knölen ovanför axlarna. Det är texter som kräver riktigt arbete, inte bara läsning. Återigen hoppas vi att vissa av våra artiklar kan hjälpa men vi täcker långt ifrån allt (och uppskattar bidrag, se kontaktsidan).

Vad vi anger som förutsatta kunskaper är vad vi själva har uppfattat som sådan och är kanske inte fullt heltäckande. Vi försöker hela tiden förtydliga och förbättra.


Enskilda artiklar och essäer

Marx? Vilken Marx? av Anders Ramsay (2008)
Att på nytt läsa ”Marx efter marxismen” har inte varit det lättaste. Flera som idag åberopar Karl Marx i sin samtidskritik visar sig, menar Ramsay, anamma en traditionell och okritisk tolkning av Marx. ”Ser man nu som hastigast igenom dessa mer eller mindre inflytelserika arbeten så finns det en hel del att säga om den förståelse av Marx som framträder i dem. Enkelt uttryckt är den inte med sin tid, i den meningen att forskningen om Marx ligger långt bortom den utbredda förståelsen av honom. Jag tänker då främst på den så kallade ekonomikritiska delen av författarskapet (det vill säga Kapitalet och dithörande skrifter). Antingen man kritiserar (Castells), dekonstruerar (Derrida) eller hyllar Marx (som Hardt och Negri, utan några egentliga konsekvenser för den egna analysen), alternativt gör anspråk på att utveckla den marxistiska teorin (Malm), utgår dessa författare nästan undantagslöst från en traditionell tolkning. I andra delar av vänstern nöjer man sig med blinkningar till en införstådd "marxism" som inte går utöver föreställningar om finanskapitalets nyliberala konspiration mot välfärdsstaten, en inte särskilt marxistisk tanke. Det är slående att förståelsen av Marx verk i mittfåran av dagens kritiska samhällsvetenskap och vänsterdebatt ligger åtskilliga nivåer under vad den gjorde för bara ett par, tre decennier sedan, då Marx upplevde ett aldrig tidigare skådat mottagande i den akademiska världen. Det verkar uppenbarligen som om något har gått förlorat som behöver inhämtas.”

Rethinking Marx (in a post-marxist world) av Moishe Postone (1995)
Moishe Postone har i en rigorös omtolkning av Karl Marx ekonomikritik lagt fram en ny förståelse av Marx som går bortom den traditionella marxismen och ger nya perspektiv på den samtida globala kapitalismen. ”Rethinking Marx”, som med fördel läses tillsammans med ”Critique and historical transformation”, är en kort sammanfattning av Postones bok Time, labor, and social domination.

Kan läsas utan förkunskaper, men viss kännedom om grundläggande marxsk ekonomikritik underlättar.

Theory of poverty, poverty of theory av Daniel Denevert (1973)
Denevert, en av Debord så kallad "post-situ," diskuterar här hur "teori", inklusive radikal sådan, såsom situationernas, lätt förstelnas, inlemmas av systemet och används emot radikaler -- vad som kallas rekuperation. Han vill förlänga och fördjupa den kritik som situationisterna inledde men inte kunde fortsätta.

Mycket av Denverts kritik blir oförståelig om man inte redan har situationisternas teori i bakgrunden och en åtminstone grundläggande förståelse av marxsk kritik.

Böcker

Kapitalet, första boken av Karl Marx
I Kapitalet presenterar Karl Marx sin mest utvecklade och förfinade ekonomikritik. Första boken är en kritisk, dialektisk analys av det kapitalistiska produktionssättet utifrån produktionsprocessen. Här analyserar Marx bland annat det abstrakta arbetet, varufetischismen, och kapitalet som självförökande värde. Det är ingen underdrift att hävda att Kapitalet är en av de absolut viktigaste verken för vår tid. Ett måste för alla som är kritiska av det samhälle vi lever i.

Kapitalet kan vara en svårläst bok, särskilt om man inte har någon kunskap om Marx ekonomikritik sedan tidigare. Därför är någon sorts guide att rekommendera, exempelvis Krigsmaskinens egna, där vi också hänvisar vidare till flera andra läsningar.

Time, labor, and social domination av Moishe Postone
Moishe Postone har i en rigorös omtolkning av Karl Marx ekonomikritik lagt fram en ny förståelse av Marx som går bortom den traditionella marxismen och ger nya perspektiv på den samtida globala kapitalismen.

Boken läses med fördel efter eller parallellt med Kapitalet. Läs också Postones kortare ”Rethinking Marx” som introduktion.

Till våra vänner av Osynliga kommittéen
Den Osynliga kommittéens hittills mest fylliga redogörelse av sin analys och strategi. Mer riktad till radikaler och militanta, till de som delar kommittéens sensibilitet (därav titeln), och mindre till den utomstående. Förkunskaper behövs kanske därför inte lika mycket som en delad inställning. Referenser är ofta outtalade eller bara nämnda i förbifarten. Se vår artikel för relaterade trådar.

Cybernetikens hypotes av Tiqqun
Cybernetik är det tvärvetenskapliga studiet av kontroll och kommunikation i alla sorters system. Utgångspunkten för den här boken är att cybernetikens sätt att förstå människan, samhället och världen har varit centralt för den politiska utvecklingen i så kallat demokratiska länder under 1900-talet. Tiqqun undersöker cybernetiken som en regeringsteknologi, utvecklad för att minimera antalet "störningar" i vårt samhälle – ett samhälle där anordningar alltmer har kommit att ersätta människor som styrande instanser.

Förutom överflödet av referenser (vi trådar flera i vår artikel) används ett särpräglat språk som kan vara svårförståeligt för den som är obekant med de osynligas texter. Förkunskaper är inte lika viktigt som omläsning. Återigen hoppas vi att vår artikel kan hjälpa.

Situationist international anthology redigerad av Ken Knabb
Knabbs antologi är den hittills mest omfattande av engelska översättningar av situationisternas texter. Långt ifrån heltäckande men med de viktigaste bidragen bortsett från böckerna. Den samlar texter från innan internationalens grundande, ett urval från tidskriften, flera pamfletter och flygblad, och även några interna dokument. För en god grundförståelse av situationisternas bidrag till radikalt tänkande är den oundgänglig.

Förkunskaper är inte nödvändiga men viss koll på de avantgardistiska rörelserna under 1900-talet och viss bekantskap med Georg Lukács underlättar. En god ingång för den obekanta är Anselm Jappes monografi över Debord och antologin The Situationist International. A Critical Handbook.

Imperiet av Michael Hardt & Antonio Negri (2000)
I Imperiet beskriver Hardt och Negri den globala ordning som varit i vardande från 70-talet och fråmåt till idag. Denna ordning, som de kallar Imperiet, kommer ur produktionens omvandling till en biopolitisk produktion samt suveränitetens omvandling till ett decentrerat och biopolitiskt kontrollsamhälle. Boken finns tillgänglig fritt på engelska, som av många anses vara bättre än den svenska översättningen.

24/7 – Late capitalism and the ends of sleep av Jonathan Crary
24/7 kallar Jonathan Crary den befallning, det krav och den förväntning som har börjat dominera samtiden. ”Det är en tid som inte längre passerar, bortom klocktid.” Med 24/7 utbreder sig en generalisering av liv utan sömn, utan rast, alltid verksamt, alltid tillgängligt.

Boken är överfylld med filosofiska och konstnärliga referenser som möjligen förvirrar den som är obekant, men kan med fördel tas som tips för vidare utforskning. Språkdräkten är påtagligt akademisk, vilket kanske avskräcker den ovana.

In the shadow of the silent majorities av Jean Baudrillard (1978)
Baudrillards tes är att ”massorna” har försvunnit och att det sociala är över; med andra ord att det politiska så som vi förstår det har upphört. Baudrillard utmanar sociologiska förståelser av det sociala och av massan. Traditionellt har de setts som ett fält av potentiell energi, av urladdningar, av rörelse, förändring, osv. Men bara potentiellt, för om ingen tog till orda och blev massornas röst så förblev massorna en tyst majoritet. Baudrillard vill vända på den här förståelsen. Tvärtom, menar han, är nu den tysta majoriteten inte en smältdegel av virtuella begär och produktivitet utan ett slags svart hål som slukar det sociala. Massan har inte någon positiv definition utan karaktäriseras av att den är så indistinkt, så grå och neutral - ”varken det ena eller det andra (ne-uter)”. Och dess tystnad är dess styrka. (Läs mer...)

The making of the indebted man / Governing by debt av Maurice Lazzarato
...


Förutsätter goda förkunskaper

Goda förkunskaper innebär inte bara att man har god förståelse av begrepp och terminologi för respektive text, det innebär att man har god erfarenhet och förståelse av den vidare diskussion som förts kring de tänkare och tankesystem som behandlas.

Enskilda artiklar och essäer

Böcker