Skådespelssamhället

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök


Spectaculaire.jpg


Boklänkar


Rekommenderade artiklar och essäer


Utvecklad innehållsförteckning med referenser

Siffror inom parantes hänvisar till paragrafer.

0 - FÖRORD TILL FJÄRDE ITALIENSKA UTGÅVAN (1979)

Akademi och teorikonsumtion — Operaismo och autonomiaStrategi — Clausewitz Der Feldzug von 1816 in FrankreichOm teori och praktikMaj 1968Lettristerna och överskridandet av konsten — (Kontra-)Terrorism, konspiration — Gianfranco Sanguinettis Truthful Report on the Last Chances to Save Capitalism in Italy

0 - FÖRORD TILL TREDJE FRANSKA UTGÅVAN (1992)

Det integrerade skådespelet

1 - FULLSTÄNDIG UPPDELNING (1-34)
Begreppet skådespel (1-16) — Åskådandet (17-22) — Skådespelets ursprung (23-29) — Total alienation (30-34)

Alienation och varufetischismVerklig subsumtionHegels Andens fenomenologi — David Riesmans The lonely crowd

2 - VARAN SOM SKÅDESPEL (35-53)
Varan (35-39) — Utveckling och framsteg: Koloniseringen av samhällslivet (40-44) — Automatisering (45) — Bruksvärdets fallande tendens (46-53)

Georg Lukács Historia och klassmedvetande — Varufetischism och alienation — Kapitalismens uppkomst — Produktivkrafternas utveckling — Industrialisering, specialisering och borgerlig vetenskap — Varans humanism — Behov och berövande genom varan — Bruksvärde och bruk i skådespelet — Freuds Jaget och Detet

3 - ENHET OCH SPLITTRING I FRAMTRÄDELSEN (54-72)
Kapitalismen som globalt system (54-58) — Banaliseringen (59-62) — Skådespelet som koncentrerad eller utbredd (63-65) — Varans förvärldsligande (66-72)

Kritik av statskapitalism — Konsumism — Livsstil och roller

4 - PROLETARIATET SOM SUBJEKT OCH SOM REPRESENTATION (73-124)
Den verkliga rörelsen (73-74) — Hegel och historiskt tänkande (75-78) — Marx projekt och dess begränsningar (79-90) — Första Internationalen (91) — Kritik av anarkismen (92-94) — Socialdemokrati: reformistisk och revolutionär (95-103) — Byråkrati och ideologi som självändamål (104-111) — Leninism vid makten (112-113) — Det nya proletariatet och rådet (114-124)

Den verkliga rörelsenPariskommunen och Första internationalen — Hegel och dialektikKarl Korsch — Utopisk socialism: Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Etienne Cabet, Robert Owen, Henry George — George Sorel — Georg Lukács Historia och klassmedvetandeBakunin om “osynliga lotsar” — Spanska revolutionen — Spartakisterna, Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht — Lenin och bolsjevikerna — Arbetaroppositionen — Ante Ciliga — Östtyska upproret 1953 och Ungerska upproret 1956 — Ludditerna — Debords Varuskådespelets nedgång och fallAnton Pannekoek och rådskommunism — Robert Musils Mannen utan egenskaper

5 - TID OCH HISTORIA (125-146)
Tid och mänsklig historia (125-126) — Cyklisk och historisk tid (127-132) — Gudomlig rätt och myter (133-135) — De monoteistiska religionernas kompromiss (136-138) — Renässans och borgarklassens framväxt (139-143) — Franska revolutionen (144-146)

Novalis — Messianism och apokalyptik — Bondeuppror — Augustinus Guds stad — Norman Cohns The pursuit of the millenium — Machiavelli — Fronden (franska inbördeskriget 1648–1653) — Debords (orealiserade) film Les aspects ludiques manifestes et latents dans la Fronde (på engelska: “Visible and Hidden Playful Aspects in the Fronde”) — Franska revolutionen

6 - SKÅDESPELETS TID (147-164)
Pseudocyklisk tid (147-151) — Fritid och konsumtion (152-154) — Historiens förlamning (155-161) — Det revolutionära projektet: förallmänligat historiskt liv (162-164)

Baltasar Gracians Handbok i levnadskonst — Debords Perspectives for conscious changes in everyday life — Jubelår — Marx brev till Arnold Ruge september 1843

7 - FYSISK PLANERING (165-179)
Varans rum (165-169) — Urbanisering som uppdelningens teknik (170-174) — Staden, landet och historia (175-177) — Unitär urbanism (178-179)

Machiavellis FurstenStadsplanering — Georges-Eugène Hausmann — Lewis Mumfords The city in historyDet “asiatiska” produktionssättetUnitär urbanismLekRaoul Vaneigems Notice to the civilized concerning generalized self-management

8 - NEGATION OCH KONSUMTION I KULTUREN (180-211)
Kulturen och dess självförstörelse (180-188) — Barocken (189) — Avantgarden (190-193) — Skådespelets tänkande som det falska medvetandets allmänna vetenskap (194-202) — Teoretisk rekuperation och dess praktiska kritik (203-211)

Arnold Ruge, brev till Marx mars 1843 — Marx Kritik av Hegels rättsfilosofiDadaSurrealism — Marshall McLuhan — Clark Kerrs The uses of the university — Strukturalism — Daniel Boorstins The image: a guide to pseudo-events in America — Roland Barthes Litteraturens nollpunktDétournement — Kierkegaards Filosofiska fragment — Lautréamont

9 - IDEOLOGIN FÖRKROPPSLIGAD (212-221)
Ideologi (212-217) — Medvetande, närvaro, sanning (218-221)

K. Mannheims Total ideologi — Marx Teser om Feuerbach — Joseph Gabels False consciousness — Social patologi
Samhallet.jpg