Skillnad mellan versioner av "Tiqqun"

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'leftTiqqun var en fransk grupp och tidskrift som utkom med två nummer mellan 1999 och 2001. Flera av texterna gavs senare också ut som böcker. Bakgru…')
 
Rad 12: Rad 12:
 
'''TEMAN OCH INFLUENSER:''' Bloom • [[vardagen]] • vadhelst-singularitet • '''kritisk metafysik''' • alienation • radikaliserad fenomenologi • [[Giorgio Agamben|Agamben]] • [[undantagstillstånd]]/inbördeskrig • '''[[Begreppet skådespel|Skådespelet]]/[[Biopolitik|Biomakten]]/[[Imperiet]]''' • Debord/[[Michel Foucault|Foucault]]/[[Antonio Negri|Negri]] • '''[[Imaginära partiet]]''' • osynlighet • [[Jacques Camatte|Camatte]] • desertering och övergivande • '''livs-form''' och vänskap-gemenskap • [[Utsida]]n • '''extatisk feminism''' • [[kommunisering]] • den destruktiva karaktären • '''cybernetik''' • sanningsprocedur • [[Alain Badiou|Badiou]] • [[nihilism]] • '''[[dispositiv]]''' • Bartleby • total mobilisering • '''panik''' • tystnad • [[Maurice Blanchot|Blanchot]] • Gåvoekonomi och utgift • [[Acéphale]] • [[Georges Bataille|Bataille]] • [[krigsmaskin]] • illegalitet • autonomi • Lyotard • '''mänsklig strejk''' • etik • [[Giorgio Cesarano|Cesarano]] • [[Kontrollsamhället|kontroll]] • [[Gilles Deleuze|Deleuze]] & [[Félix Guattari|Guattari]] • brus • osynlig revolt och '''utspridd gerilla''' • flyktlinjer • sabotage • nedsaktande och varaktighet • '''zoner av offensiv opacitet (ZOO)''' • Libreria Delle Donne • [[Demokratiska kommunistiska cirkeln]] • förtrollandets materialism •  
 
'''TEMAN OCH INFLUENSER:''' Bloom • [[vardagen]] • vadhelst-singularitet • '''kritisk metafysik''' • alienation • radikaliserad fenomenologi • [[Giorgio Agamben|Agamben]] • [[undantagstillstånd]]/inbördeskrig • '''[[Begreppet skådespel|Skådespelet]]/[[Biopolitik|Biomakten]]/[[Imperiet]]''' • Debord/[[Michel Foucault|Foucault]]/[[Antonio Negri|Negri]] • '''[[Imaginära partiet]]''' • osynlighet • [[Jacques Camatte|Camatte]] • desertering och övergivande • '''livs-form''' och vänskap-gemenskap • [[Utsida]]n • '''extatisk feminism''' • [[kommunisering]] • den destruktiva karaktären • '''cybernetik''' • sanningsprocedur • [[Alain Badiou|Badiou]] • [[nihilism]] • '''[[dispositiv]]''' • Bartleby • total mobilisering • '''panik''' • tystnad • [[Maurice Blanchot|Blanchot]] • Gåvoekonomi och utgift • [[Acéphale]] • [[Georges Bataille|Bataille]] • [[krigsmaskin]] • illegalitet • autonomi • Lyotard • '''mänsklig strejk''' • etik • [[Giorgio Cesarano|Cesarano]] • [[Kontrollsamhället|kontroll]] • [[Gilles Deleuze|Deleuze]] & [[Félix Guattari|Guattari]] • brus • osynlig revolt och '''utspridd gerilla''' • flyktlinjer • sabotage • nedsaktande och varaktighet • '''zoner av offensiv opacitet (ZOO)''' • Libreria Delle Donne • [[Demokratiska kommunistiska cirkeln]] • förtrollandets materialism •  
  
=== Länkar ===
+
'''MATERIAL:''' http://bloom0101.org/ http://www.clairefontaine.ws/ https://tiqqun.jottit.com/
* http://bloom0101.org/
+
 
* http://www.clairefontaine.ws/index.html
+
'''VIDEO:''' [https://vimeo.com/54313688 And the war has only just begun] • [https://vimeo.com/25952876 Get rid of yourself]
* https://tiqqun.jottit.com/
+
 
* And the war has only just begun: https://vimeo.com/54313688
+
'''RELATERAT/RELEVANT:''' [https://anarchistwithoutcontent.wordpress.com/2010/04/18/tiqqun-apocrypha-repost/ Tiqqun Apocrypha] • [https://anarchistwithoutcontent.wordpress.com/2010/07/12/the-benefits-of-tiqqun/ The benefits of Tiqqun] • [http://copyriot.se/2010/06/07/ett-helsnurrigt-franskt-upprorsmanifest/ "Ett helsnurrigt franskt upprorsmanifest"] • [http://www.notbored.org/julien-coupat.html Interview with Julien Coupat] • [http://www.notbored.org/situationist-inheritors.html Situationist inheritors] •
* Get rid of yourself: https://vimeo.com/25952876
+
 
* https://anarchistwithoutcontent.wordpress.com/2010/04/18/tiqqun-apocrypha-repost/
+
'''ANALYS/KOMMENTAR:''' [https://libcom.org/library/invisible-politics-introduction-contemporary-communisation-john-cunningham Invisible politics - an introduction to contemporary communisation] • [http://danieltutt.com/2012/12/24/mapping-badious-influence-on-tiqqun/ Mapping Badiou's influence on Tiqqun] • [http://www.academia.edu/371340/Insurrectionary_Foucault_Tiqqun_The_Coming_Insurrection_and_Beyond Insurrectionary Foucault: Tiqqun, The coming insurrection and beyond] • [http://minnesotareview.dukejournals.org/content/2010/75/119.full.pdf The politics of incivility: Autonomia and Tiqqun] • [https://libcom.org/library/reflections-call-l%C3%A9-de-mattis Reflections on Call] •
* https://anarchistwithoutcontent.wordpress.com/2010/07/12/the-benefits-of-tiqqun/
+
 
* John Cunningham: [https://libcom.org/library/invisible-politics-introduction-contemporary-communisation-john-cunningham Invisible politics - an introduction to contemporary communisation]
+
[[Kategori:Antipolitik och kommunisering]]

Versionen från 5 april 2015 kl. 18.15

Osynligtkrig.jpg
Tiqqun var en fransk grupp och tidskrift som utkom med två nummer mellan 1999 och 2001. Flera av texterna gavs senare också ut som böcker. Bakgrunden för flera av medlemmarna var ockupantrörelsen och de arbetslösas rörelse i slutet av 1990-talet.

Ordet Tiqqun är den franska transkriptionen av hebreiskans Tikkun olam, ofta använt inom kabbala och andra messianska traditioner. Innebörden är en form av upprättelse, återställande och försoning. Gruppen förklarar själva i 'Vad är kritisk metafysik?' (i första numret): "Tiqqun är frälsningens process, förlossningen som kommer med ett återuppbyggande av meningens enhet med livet, med alla tings upprättelse genom människors handlande."


(OSÄKRA) SPÅR: Efter att andra numret kommit ut under hösten 2001 splittrades gruppen. Det tycks ha bottnat i flera olika anledningar, bland annat hur de skulle förhålla sig till 11 septemberattacken, hur "teorierna" skulle/kunde omsättas i verkligheten, hur innehållet kunde göras relevant för vänner snarare än akademiker. Den större delen av gruppen flyttade ut till den franska landsbygden och formade där ett mer långvarigt kollektiv, det är denna grupp som tog namnet Osynliga kommittén och som har hållit kvar kontakten med förlaget La Fabrique. En annan grupp bildade istället konstprojektet Claire Fontaine. Det verkar som att Claire Fontaine inte accepterade Osynliga kommitténs inställning till publicering av Tiqqunmaterial, varför något tredje nummer aldrig blev av. Samma år (2001) kom istället två filmer, den ena från Osynliga kommittén med namnet And the war has only just begun, och den andra av Bernadette Corporation (kopplingen till Tiqqun är osäker) med namnet How to get rid of yourself.

2004 spreds traktatet Appell/Call, osignerat men allmänt tillskrivet Osynliga kommittén, 2007 (på franska) publicerades Det stundande upproret, och 2014 Till våra vänner.


TEMAN OCH INFLUENSER: Bloom • vardagen • vadhelst-singularitet • kritisk metafysik • alienation • radikaliserad fenomenologi • Agambenundantagstillstånd/inbördeskrig • Skådespelet/Biomakten/Imperiet • Debord/Foucault/NegriImaginära partiet • osynlighet • Camatte • desertering och övergivande • livs-form och vänskap-gemenskap • Utsidanextatisk feminismkommunisering • den destruktiva karaktären • cybernetik • sanningsprocedur • Badiounihilismdispositiv • Bartleby • total mobilisering • panik • tystnad • Blanchot • Gåvoekonomi och utgift • AcéphaleBataillekrigsmaskin • illegalitet • autonomi • Lyotard • mänsklig strejk • etik • CesaranokontrollDeleuze & Guattari • brus • osynlig revolt och utspridd gerilla • flyktlinjer • sabotage • nedsaktande och varaktighet • zoner av offensiv opacitet (ZOO) • Libreria Delle Donne • Demokratiska kommunistiska cirkeln • förtrollandets materialism •

MATERIAL: http://bloom0101.org/http://www.clairefontaine.ws/https://tiqqun.jottit.com/

VIDEO: And the war has only just begunGet rid of yourself

RELATERAT/RELEVANT: Tiqqun ApocryphaThe benefits of Tiqqun"Ett helsnurrigt franskt upprorsmanifest"Interview with Julien CoupatSituationist inheritors

ANALYS/KOMMENTAR: Invisible politics - an introduction to contemporary communisationMapping Badiou's influence on TiqqunInsurrectionary Foucault: Tiqqun, The coming insurrection and beyondThe politics of incivility: Autonomia and TiqqunReflections on Call