Heidegger om cybernetiken

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök

Martin Heidegger om cybernetik. Citerat från Tiqquns Cybernetikens hypotes s. 34.Det krävs ingen profet för att se att de vetenskapsdiscipliner som håller på att etablera sig snart kommer att bestämmas och styras av den nya grundvetenskap som går under namnet cybernetik. Denna vetenskap utgår från en bestämning av människan som en handlande-samhällelig varelse: Cybernetiken är teorin om hur planering och organisering av mänskligt arbete kan styras.

Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens, 1966


Cybernetiken ser sig förvisso tvingad till erkännandet att en genomgående styrning av den mänskliga tillvaron ännu inte låter sig göras. Därför betraktas människan, inom den cybernetiska vetenskapens universella domän, än så länge som "störningsfaktor". Det tycks vara människans förmåga till fri planering och handling som uppfattas som störande. Men på senare tid har cybernetiken också börjat ta denna del av den mänskliga existensen i anspråk. Den företar sig en strängt metodisk undersökning och planering av den handlande människans möjliga framtid, och använder resultaten för att räkna på det som väntar henne och som är möjligt att planera.

Die Herkunft der Kunst und die Bestimmung des Denkens, 1967