Användare:Cell

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök

Cell betraktar, ehuru sannerligen icke utan tvivel, sin verksamhet i Krigsmaskinen som ytentrism. Förhoppningen är att bidraga till att andra genomför den resa Cell själv ännu icke förmått avsluta.