Dérive

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök
Derive.jpg
En dérive är en oplanerad "drift" genom ett landskap, oftast urbant, där personen eller gruppen låter omgivningen bestämma riktningen. Idén är att omgivningen (geografin, arkitekturen, rörelser av människor och trafik, symboler, ljud, lukter etc) påverkar, medvetet eller inte, våra känslor och beteenden och därmed bestämmer hur vi upplever den. Med dérive kan ett områdes "psykogeografi" kartläggas och undersökas, med målet att upptäcka nya erfarenheter och skapa situationer.

Begreppet användes först bland Lettristiska internationalen, med bland andra Guy Debord, som sedan också utvecklade det ytterligare som en av Situationistiska internationalens huvudsakliga praktiker. Enligt Debord bör man när en dérive utförs försöka släppa alla tankar och sysslor relaterat till arbete och fritid, hålla ett så öppet sinne som möjligt och låta vadhelst som attraherar att guida driften. Dérive gör det då möjligt att uppleva sådant som annars stängts ute från vår vardag, och kan ge upphov till nya möten och situationer.

Vidare läsning

Böcker

  • Thomas de Quincey: En engelsk opieätares bekännelser
  • Patrick Straram: Les bouteilles se couchent
  • Will Self: Psychogeography (Ett utdrag finns här)

Video