Folkmakt

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök
Fil:Folkmaktlogga.jpg
Folkmakts logga
Svensk organisation som var som mest aktiv under 1990-talet, gav ut tidningen Folkmakt och startade den sedermera oberoende teoretiska tidskriften Riff-raff.

Folkmakt uppstod som en fraktion i och av den svenska anarkiströrelsen som menade att denna saknade klassperspektiv och mest hängav sig åt livsstilism. Ett uttalat mål var att genom sin tidning influera samma rörelse att bli mer klasskampsinriktad och utveckla sin teori och praktik i kommunistisk riktning. Organisationen lät sig inspireras av bland annat rådskommunism med betoning på "arbetarklassens självständiga kamp" och bildandet av arbetarråd samt andra samtida grupper som brittiska Classwar.

Idag är organisationen i stort sett upplöst, men lokalgrupper finns kvar i bland annat Göteborg. År 2001 startade man den teoretiska tidskriften riff-raff (en tidning med samma namn hade tidigare getts ut av organisationen under mitten av 90-talet), som i och med Folkmakts nedgång senare blev självständig och inkorporerade Kämpa Tillsammans! i redaktionen.

Deras hemsida finns inte kvar i sin helhet, men delar av den kan nås via Internet Archive: http://web.archive.org/web/*/http://www.folkmakt.nu eller på: http://flag.blackened.net/folkmakt/index.php


Plattform

En längre utförligare plattform finns att läsa här för den trägne.

"Samhället som vi lever i är uppdelat i klasser baserade på rikedom och makt: den styrande borgarklassen, mellanskikten och arbetarklassen.
Borgarklassen äger företagen och snor åt sig alla de vinster vi skapar genom vårt arbete. Mellanskiktens funktion är att administrera utsugningen. Denna samhällsordning, kapitalismen, är orsaken till de flesta problem vi upplever världen över. Detta kan bara lösas genom att arbetarklassen tar makten från borgarklassen. För det krävs klasskamp.
Den socialdemokratiska reformismen fungerade bara så länge det fanns ekonomiskt utrymme att ge oss välfärd. Öststatskommunismen har visat att den inte är något alternativ, utan bara ett nytt sätt att förtrycka människor. Den revolutionära frihetliga socialismen är det enda alternativet till kapitalismen.
Borgarklassen tjänar på att vi splittras pga ras, kön, ålder. Vi måste övervinna dessa barriärer. Att kämpa emot kvinnoförtryck, rasism och andra förtryckande ideologier är en självklar del av klasskampen.
Politiker och fackpampar slåss for sina intressen, inte våra. Det enda hoppet ligger i skapandet av en bred, självständig motmakt mot borgarklassens härjningar. En verklig förändring kan bara ske genom att vi i arbetarklassen organiserar oss själva, utan styrning av partier eller ledare, på våra arbetplatser och i våra bostadsområden. Istället för att vädja till politikerna att de ska göra något måste vi själva ta itu med de problem vi upplever, genom att gemensamt bekämpa de som är skyldiga till problemen: borgarklassen. Det finns inget alternativ.
Vi anser att politiken måste utgå ifrån vardagslivet, inte ifrån högtravande teorier.Folkmakt är inte en organisation som alla andra. Vi är framför allt en ideologisk organisation vars huvudsyfte är propaganda och diskussion. Vi tror inte att organisationer eller partier kan eller ska leda kampen för socialism - för detta ändamål måste arbetarklassen själv organisera sig. Vår tidning kan förhoppningsvis vara ett hjälpmedel i den kampen."

Länkar

Digitaliseringar av samtliga nummer av tidningen Folkmakt
Folkmakts textarkiv
riff-raff

Folkmakts vitblogg