Gauche Prolétarienne

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök

Nedan är en precis lagom redigerad översättning av Mitchell Abidors introduktion till Gauche Prolétarienne.


Lacausedupeuple.jpg
Avfällningar från den maoistiska organisationen la Jeunesse Communiste grundade 1969 Gauche Prolétarienne. Även om den bara fanns i fyra år hade den och dess medlemmar en vidsträckt effekt på det franska politiska livet. Deras ideologi var starkt ouvrieriste ["arbetaristisk"], och de är kanske mest kända för att förlita sig mycket på vad de kallade "etablissement", etableringen av deras (främst intellektuella) medlemmar i fabriker (en lysande redogörelse för detta finns i en bok av GP:aren Robert Linhart, L'Établi). Genom etableringen kastades många av dem huvudstupa in i några av de tuffaste och mest utmanande platserna: Renaultfabriken i Billancourt, varven i Dunkirk, gruvorna i norr...

Deras uppmaningar på arbetsplatsen var direkta och enkla: sänk tempot, sabotera och ta till direkta aktioner mot chefer; de gick till och med så långt att de uppmanade till lynchningar av ställföreträdare [för företaget och facket]. De hatade de befintliga fackföreningarna (särskilt det stalinistledda CGT) och, som en av deras interna bulletiner sa: "Krav, fackföreningar och kravlistor stinker av reformistiskt gnäll." Titeln på ett av deras traktat säger allt: ”För ett inbördeskrig.”

De betraktade Frankrike som ett ockuperat land, kallade sig för partisaner och förespråkade ett "nytt folkligt motstånd". Logiken i det här perspektivet slutade i det oundvikliga ödet för en av deras militanter, Pierre Overney, som dödades av Renaults säkerhetsstyrkor [beväpnade väktare]. Hans död ledde till allmän upprördhet och ett stort utbrott av sympati vid ”Pierrots” begravning, men det chockade också medlemmarna i GP. Inom ett år hade gruppen beslutat sig för att upplösas, då de insett att arbetare i allt större utsträckning själva tog kontrollen över sina kamper, utan partiets hjälp, och på grund av deras egna sekterism och det allomfattande - nästan totalitära - livet som aktiv inom GP.

Dess främsta genombrott i offentligheten kom när regeringen 1970 försökte stänga ner deras tidning La Cause du Peuple. Redaktörer arresterades och tidningen beslagtogs innan Jean-Paul Sartre kom till räddningen. GP:s företrädare bad Sartre bli officiell redaktör för "blaskan" och han accepterade. Genom att acceptera detta utmanade Sartre regeringen till att arrestera en nobelpristagare. Men han slutade inte med det. Tillsammans med andra intellektuella, som Jean-Luc Godard och Simone de Beauvoir, sålde han också tidningen på gatan. Och under rättegången mot partiledaren Alain Geismar vägrade han att vittna i domstol och åkte istället till Renaults fabrik vid Billancourt där han talade direkt till arbetarna.

Overney.jpg
Upplösningen av GP, som beslutades av partiet hösten 1973, var dock inte slutet på dess ledares politiska liv. Alain Geismar [blev senare] rådgivare till borgmästaren i Paris. Serge July [blev] redaktör för dagstidningen Libération, som har gått från sina rötter i maoismen till ett av de mest prestigefyllda dagstidningarna i Frankrike. Christain Jambet och Michel Le Bris blev kända filosofer. Och så har vi Pierre Victor förstås... Som intellektuell ledare för GP, blev han senare Sartres personliga sekreterare. Efter som medförfattaren, tillsammans med Sartre, till On a Raison de se Révolter [Det är rätt att göra uppror], antog han sitt riktiga namn, Benny Lévy, och följde en stig som ledde till ortodox judendom via filosofen Emmanuel Lévinas. Han studerade vid en yeshiva i Strasbourg, flyttade till Jerusalem och tog på sig en yarmulke och följde en strikt efterlevnad till judiska lag. Vid tiden för sin död i oktober 2003 var han chef för Institut des Études Lévinasiennes.


Vidare läsning