Gräv där du står

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök
Lindqvist-grav.jpg
Sven Lindqvists Gräv där du står! publicerades först 1978 och gav upphov till en gräsrotsrörelse som undersökte svenska arbetsförhållanden. Uttrycket "Gräv där du står!" har sedermera blivit ett allmänt uttryck. Till skillnad från liknande projekt i kontinenten (som i Italien, Frankrike, Tyskland) var gräv-där-du-står-rörelsen huvudsakligen bakåtblickande (inte strategiskt-ingripande) och reformistisk. Lindqvists bok erbjuder dock många handfasta tips på hur undersökandet kan drivas bortom de personligt omedelbara.

Förord

Det här är en forskningshandbok för icke-yrkesforskare. Den visar 30 olika sätt att undersöka ett arbete och en arbetsplats.
Som konkret exempel behövde jag ett jobb som är ungefär jämnårigt med det svenska industrisamhället. Jag behövde en basindustri som finns i de flesta länder. Jag ville undvika heroiska branscher och romantiska produkter. Jag ville inte göra det för lätt för mig. Därför valde jag cementindustrin som exempel.
Boken vänder sig till var och en som vill utforska sitt eget jobb. Att undersöka ett jobb som man förbereder sig för eller ett som man redan har lämnat går naturligtvis lika bra. I andra hand är boken avsedd för lärare, studenter, journalister, författare och andra som i sina yrken kan behöva ta reda på något om jobben i svensk industri.
Det är inte meningen att någon enskild läsare skall göra allt som föreslås i den här boken. Så långt är inte livet. Behandla boken som om den vore en katalog från plantskolan eller resebyrån. Välj det som passar dig! Samarbeta gärna med andra, så kan ni göra en sak var. Ta vara på det som gäller era egna problem.
Det är lätt att peka på 30 andra, kanske ännu intressantare sätt att utforska ett jobb. Den här boken är alltså inte på något sätt uttömmande. Men den är ändå, såvitt jag har kunnat finna, den mest allsidiga demonstration av forskningsmöjligheterna kring ett arbete som finns på något språk.
Denna allsidighet har sitt pris. På vart och ett av de områden jag behandlar finns det specialister, som just på det området skulle kunna skriva en mycket bättre handbok än jag har förmått. Till dem vill jag säga: Gör det! Ingen skulle bli gladare än jag.
Till övriga läsare säger jag: Var inte rädd för experterna. Det är i arbetet din styrka ligger. Du kan ditt jobb. Din yrkeserfarenhet är en grund att stå på när du bedömer vad andra gör -- och inte gör. De må vara experter var och en på sitt område, men när de yttrar sig om ditt jobb så är det du som är experten. Därför är jobbet en bra utgångspunkt för din forskning. Gräv där du står!


Innehållsförteckning