Medelklass

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök

Medelklass används ofta felaktigt som benämning på de så kallade mellanskikten, det vill säga delar av arbetarklassen som innehar relativt sett högre positioner i organiseringen av produktionen än de klassiska "arbetaryrkena". Exempel på yrkeskårer som brukar kategoriseras som medelklass är främst akademiker av olika slag (inklusive läkare, lärare och jurister), men även mellanchefer och förmän.

Begreppet medelklass bygger vanligen på en sociologisk klassanalys, där företeelser som utbildning, kulturell status och konsumtionsförmåga är det som avgör människors klasstillhörighet. Denna analys stannar alltså vid en ytlig, ekonomistisk förståelse av klass. Medelklass som begrepp har emellertid nått stor spridning, inte minst i borgerlig media och i vissa vänstermiljöer.

I den marxskt influerade teoribildningen är medelklass däremot ett oanvändbart begrepp, eftersom det inte på något sätt beskriver människors förhållande till produktionsmedlen; enligt Marx existerar det under kapitalismen endast två klasser: arbetarklass och kapitalistklass. Att det inom arbetarklassen föreligger skiktningar och skillnader i kunskap, inkomst och kulturellt kapital innebär alltså inte att en separat "medelklass" existerar.

Begreppet kan sägas fungera som en ideologisk term, del av en större diskurs som genomgående beskriver klass på ett sociologiskt och ekonomistiskt sätt - och därmed begränsar människors förståelse av den kapitalistiska verkligheten.