Organisk centralism

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök
Organisk.jpg
Organisk centralism utvecklades som ett organisationskoncept eller förhållningssätt till organisering inom den kommunistiska vänstern. Det fördes fram i kontrast till Tredje internationalens "demokratiska centralism" och särskilt under den så kallade bolsjeviseringen. Bordiga kritiserade demokrati i allmänhet som en produkt av det borgerliga samhället och menade att det därför inte kunde vara en organisatorisk princip för partiet. Bordiga höll med Lenin om behovet av centraliserade partier men menade att partiets enhet måste utvecklats inifrån, på ett "organiskt" sätt i meningen att varje medlem var delaktig i hela partiets aktivitet. Partiets aktivitet och inre liv skulle så bli en helhet centrerad kring programmet, och inte något passivt följande av en ledare.

En avgörande aspekt är skillnaden mellan form och innehåll. För Bordiga var innehållet (kommunismens invarians) avgörande och partiet skulle centraliseras runt detta innehåll, uttryckt i programmet, inte underkastas opinioners svängningar. Programmets innehåll har en kontinuitet och en riktning som är viktig att bevara. Inte bara röstning utan alla demokratins aspekter (majoritetsstyre, semiparlamentarisk struktur, kongresser, etc) sågs som avvikelser som öppnade upp för opportunism.

Praktiskt innebar organisk centralism försök att så långt som möjligt undvika röstning för att fatta beslut, att de mest framträdande medlemmarna anonymiserades, att strukturen med fabriksceller förkastades och ersattes med organisering på territoriell basis, att relationen mellan arbetare och "intellektuella" skulle präglas av kunskapsutjämning, och att ledningens beslut informeras av "maximala möjliga konsultation" med partiets medlemmar. Majoritetsbeslut och andra demokratiska aspekter överkoms inte fullständigt i partiet under Bordigas tid eller i den senare strömningen, men ansatsen till mer "organiska" förhållningssätt har utvecklats inom och utanför den kommunistiska vänstern.

För beskrivningar, tolkningar och utveckling av konceptet se denna samling utdrag.

Övrig läsning