Tusen platåer

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök
Mille Plateaux ("Tusen platåer") är en bok av Gilles Deleuze och Félix Guattari. Den publicerades första gången 1980 av Les éditions de minuit (Paris). Boken bär undertiteln "Captialisme et schizophrénie 2" och utgör fortsättningen på och avslutningen av den undersökning av kapitalismen som författarna inledde med L'Anti-Œdipe ("Anti-Oedipus") 1972.

Mille Plateaux består inte av traditionella kapitel utan av "platåer", vilka enligt författarna kan läsas i vilken ordning som helst. Detta upplägg speglar Deleuzes och Guattaris ambition att verka rhizomatiskt och nomadiskt; tänkande, läsande och skrivande som bryter sig ur den gängse "trädliknande" narrativa strukturen, och i stället fungerar genom en mångfald av flöden, strata och intensiteter. I den meningen lämnar boken, redan i sin form, idén om en nödvändig början och ett skrivande subjekt. I den första platån ("Rhizome") står följande att läsa:

"En bok har varken objekt eller subjekt, den skapas ur olika former av materia, ur datum och hastigheter av högst olika slag. Tillskriver man boken ett subjekt negligerar man denna verksamhet hos materiens former, och exterioriteten i deras relationer. Man skapar en god Gud åt geologiska rörelser. I en bok, liksom i varje föremål, finns det linjer av artikulation, av segmentering, av strata, av territorialisering; men också flyktlinjer, deterritorialiserande rörelser och avstratifiering."


Innehåll

Mille Plateaux består av tretton "platåer", en inledning och en "avslutning" (conclusion). Varje "platå" har ett årtal, som på ett eller annat sätt speglar textens innehåll.

1. Introduction: Rhizome ("Inledning: Rhizom")

2. 1914 - Un seul ou plusiers loups? ("1914 - En eller flera vargar?")

3. 10 000 av. J.C. - La géologie de la morale ("10 000 f.Kr. - Moralens geologi")

4. 20 novembre 1923 - Postulats de la liguistique ("20 November 1923 - Lingvistiska postulat")

5. 587 av. J.C.-70 ap. - Sur quelques régimes de signes ("587 f.Kr.-70 e.Kr. - Om några teckenregimer")

6. 28 novembre 1947 - Comment se faire un Corps sans Organes? ("28 November 1947 - Hur gör man sig en kropp utan organ?")

7. Année zero - Visagéité (ung. "År noll - Ansiktighet")

8. 1874 - Trois nouvelles, ou "qu'est-ce qui s'est passé?" ("1874 - Tre noveller, eller ' vad är det som har hänt? ' ")

9. 1933 - Micropolitique et segmentarité ("1933 - Mikropolitik och segmentering")

10. 1730 - Devenir-intense, devenir-animal, devenir-imperceptible ("1730 - intensitet-blivande, djur-blivande, omärkbar-blivande")

11. 1837 - De la ritournelle ("1837 - Av refrängen")

12. 1227 - Traité de nomadologie: la machine de guerre ("1227 - Traktat om nomadologin: krigsmaskinen")

13. 7000 av. J.C. - Appareil de capture ("7000 f.Kr. - Infångningsapparat")

14. 1440 - Le lisse et le strié ("1440 - Det släta och det räfflade")

15. Conclusion: Régles concrètes et machines abstraites ("Avslutning: Konkreta regler och abstrakta maskiner")

Tematik och stil