Nattarbete

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök

Nattarbete är, enligt reglerna, då du jobbar mellan 22.00 och 06.00. Nattarbete är skadligt för hälsan; magbesvär och hjärt-kärlsjukdom är t.ex. vanligare hos nattarbetande. Permanent nattarbete är en allvarlig hälsofara och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i mage och tarm med hela 40 procent. Olyckrisken ökar dramatiskt under nattarbete, den är dubbelt så hög på natten som på dagen.

Nattarbetande människor kan minska hälsorisken genom att ha på sig riktigt mörka solglasögon när de kommer ut i dagsljuset efter ett nattpass. Det kan också vara bra att dela upp sömnen efter ett nattpass i två delar - en huvudsömn direkt efter arbetspasset och en kortare sömn på kvällen. En annan rekommendation är att äta rejält före eller i början av nattskiftet och nöja sig med frukt under resten av natten när ämnesomsättningen är låg.

Den biologiska klockan

Man kan inte vänja sig vid nattarbete då vår sömn styrs av den biologiska klockan. Den finns i hjärnan i hypothalamus och är inställd på att reglera vår dygnsrytm på cirka 24 timmar. Klockan har en hög fysiologisk aktivitet på dagen när vi är vakna, arbetar och det är ljust, medan aktiviteten är låg under natten när vi sover. Klockan påverkar inte bara tröttheten utan också aptiten, matsmältningen, kroppstemperaturen och immunförsvaret.

Dygnsrytmen styrs inte av omgivningen, t.ex. av om det är natt eller dag, utan inifrån. Det har visats sig då man har isolerat människor från dagsljus och de inte har haft klockor. Ändå följer de en rytm, som motsvarar ungefär ett dygn. Dygnsrytmen kan dock ställas om, men endast under vissa betingelser och efter en tid, t.ex. när en person reser till andra sidan jordklotet. Omställningen tar då en vecka och underlättas av att hela miljön förändras.

Att ställa om klockan under några nattskift är värre. Inte ens vid ständigt nattarbete går det. Anpassningen blir endast marginell. Dygnsrytmen behöver inte vara riktigt lika för alla. Kvälls- och morgonmänniskor är ingen myt. Kvällsmänniskan kan lättare ändra sina sömnvanor och klarar nattarbete bättre.

Läs mer

Se även