Rekommenderade situationistiska texter

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök
Onthebeach.jpg
Situationisternas tidskrift Internationale Situationniste gavs ut i över ett decennium, med ett flertal läsvärda texter, minst lika viktiga som de mer kända böckerna. Många har översatts till engelska och funnits tillgängliga på nätet sedan länge. Det har därför varit ganska vanligt att många möter situationisternas texter på ett fragmentariskt sätt. Kanske har man läst Skådespelssamhället och några enstaka klassiker. Det är väl värt att lägga ner tid och energi att läsa ett större urval i kronologisk ordning. Om du inte har tid eller ork kan jag varmt rekommendera de här undervärderade och i några fall kriminellt ouppmärksammade texterna:
  • Preliminary Problems in Constructing a Situation (1958) - Kortfattad förklaring om situationisternas projektualitet, vad de menar med att skapa en situation. Mot alla konstnärers kooptering genom “happenings” lyfter situationisterna fram var och ens inre begär, och de kollektiva interventioner situationen innebär.
  • The use of free time (1960) - Ännu en kort text, som attackerar de som tror på “fritidens” potential utan nödvändigheten att medvetet konstruera ett nytt liv kritiskt medvetet om det här samhällets tomhet.
  • Perspectives for Conscious Changes in Everyday Life (1961) - Debord utvecklar vad det måste innebära att medvetet omskapa liv i vardagens terräng. Kritiken (av vardagslivet och totaliteten av samhälleligt liv) måste förenas med praktiska experiment med nya sätt att leva, “frågan om teknologi” som är inte är något annat än en “politisk fråga”, måste förenas med en djupgående undersökning av den “bortkastade tid” som “fritiden” det här samhället organiserar åt oss innebär. Kritik och överskridande av alienationen måste vara utgångspunkten för “en ny typ av revolutionär organisation.”
  • Two local wars (1967) - Fullständig demolering av “antiimperialisternas” hållningar, deras okritiska acceptans av nationella rörelser, oförmågan att se inre konflikter och autonoma rörelser under propagandan och personkulterna. Trots att den är skriven 1967 med utgångspunkt från Sexdagarskriget och Vietnamkriget är den fortfarande i allra högsta grad relevant. Finns i svensk översättning.
  • Preliminaries on Councils and Councilist Organization (1969) - René Riesels text ger den kanske tydligaste utläggningen om situationisternas “rådistiska” (“councilist”) förståelse och prepositioner om revolutionär förändring. Denna djupt paradoxala text accentuerar både situationisternas starka (kritiken av det gamla och revolutionärt framåtskridande på basis av den verkliga rörelsen) och svaga sidor (den voluntaristiska fetischeringen av praktik och den otillräckliga analysen av klassammansättningens nya former).